5 eigenschappen van een goede zakelijke taaltraining Engels
Leestijd 2 minuten |  
bericht ouder dan 6 maanden

Het aanbod zakelijke taaltrainingen is enorm breed. Het kwaliteitsverschil tussen deze trainingen ook. Daarom zetten wij de vijf belangrijkste eigenschappen van een goede zakelijke taaltraining op een rij, zodat u zelf een juiste keuze kunt maken. Hierdoor krijgt uw investering direct een hoge waarde.

5 eigenschappen van een goede zakelijke taaltraining Engels

Het is niet makkelijk om te weten wat voor taaltraining je moet kiezen – uiteindelijk zijn er vele scholen, taalinstituten en onafhankelijke docenten die elkaar beconcurreren op de markt en allen stellen dat ze de beste oplossing hebben voor uw taalbehoeften Zakelijk Engels, maar ook voor uw Basis Nederlands, Financieel Frans of Technisch Duits. Ik heb jarenlang cursussen Zakelijk Engels gegeven over de hele wereld bij heel verschillende scholen en ben tot een Top 5 gekomen met manieren om een kwalitatief goede taalcursus te herkennen – zaken waar je echt bij stil moet staan voordat je veel geld investeert in een Business English course. Overweeg de volgende belangrijke elementen om latere teleurstellingen te voorkomen.

1. De cursist staat centraal

Een goed lesprogramma moet zich richten op de taalmoeilijkheden en gewenste eindresultaten van de cursist, en niet alleen een programma of lesmethode volgen waar een bepaald taalniveau bij hoort.

Cursussen met open inschrijving kunnen hier per definitie niet aan voldoen. Een kwalitatief goede Engelse taaltraining richt zich op de specifieke leerresultaten en leerstijl van de cursist in plaats van  gebruik te maken van een specifieke voorafbepaalde methode. Vraag uw leverancier om duidelijke voorbeelden om te laten zien hoe dit wordt bereikt.

2. Praktische training naast theorie

Een professionele zakelijke taaltraining zoals een taalcursus Engels moet zo praktisch mogelijk zijn – het moet de deelnemers handige zinnen geven en grammatica die ze in het werk kunnen gebruiken. Er moet uitgebreid gelegenheid zijn om te oefenen met werksituaties. Er zijn teveel algemene lesmaterialen die niet direct te maken hebben met reële interacties in het Engels – Ik heb gezien dat trainers hun cursisten kwijtraken als deze laatsten zich niet kunnen identificeren met het taalthema dat behandeld wordt.

Vraag wanneer uw leverancier voor het laatst gebruik heeft gemaakt van werkagenda’s, werkbezoeken of taalblogs om praktische voorbeelden van dagelijks taalgebruik voor handen te hebben.

3. Vaardigheden naast taalontwikkeling

Of het nu gaat om Zakelijke Engels, Technisch Duits of Financieel Frans, taalprogramma’s moeten ook gericht zijn op het ontwikkelen van specifieke zakelijke vaardigheden en niet alleen taalgebaseerd zijn. In een les over vergaderen bijvoorbeeld gaat het niet alleen over de juiste woordkeuze of grammatica, maar ook over hoe je efficiënter kunt zijn in je zakelijke vergaderingen – hoe kun je op een effectieve manier iemand onderbreken, een argument naar voren brengen, met de verschillende culturen omgaan waar je op je werk mee te maken hebt, anderen overreden en overtuigen in de huidige zakelijke omgeving, consensus bereiken, et cetera.

4. Flexibel, niet voorspelbaar

Zakelijke taaltraining moet niet heel vastomlijnd blijven maar flexibel genoeg zijn om specifieke vragen te behandelen op het moment dat deze naar voren komen; een goede zakelijke taaltrainer traint de cursist, niet de syllabus. Als er een probleem naar boven komt of aan de orde blijft, moet het programma aangepast kunnen worden en moet hiermee aan de slag worden gegaan op het moment dat dit nodig is. Er zijn veel lesmethodes op de markt die erop gericht zijn dat je een vaste (taalgebaseerde) lesvolgorde volgt; maar een goede professionele zakelijke taaltraining moet achterhalen wat uw individuele leerbehoeften zijn, en een flexibel programma om u heen opstellen.  Vraag uw leverancier of het programma van te voren bepaald is of een specifieke methode volgt (vaak van de leverancier zelf) en hoeveel vrijheid de trainers hebben.

5. Leuk, uitdagend en interessant

Als laatste moet de training motiverend, uitdagend en plezierig zijn! Simpel gesteld leren mensen meer wanneer ze gemotiveerd zijn en plezier hebben. Lessen moeten interactief, dynamisch zijn met veel mogelijkheden om interessante punten te bespreken en praktische oefeningen bieden om te kunnen discussiëren met een trainer die weet hoe te motiveren en een lestempo aanhoudt dat goed is voor alle betrokkenen.  Dankzij gebruik van moderne media (internet, YouTube, blogs e.d.) kan uw leverancier ook in uw sector een moderne aanpak hanteren. Vraag om voorbeelden.

Blogberichten