Wat maakt een taaltraining succesvol?
Leestijd 2 minuten |  
bericht ouder dan 6 maanden

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat er nodig is om een taaltraining succesvol te maken. Het is belangrijk om te realiseren dat trainingen nooit eenrichtingsverkeer zijn. De trainer speelt een grote rol maar zeker ook de cursist. Eigen verantwoordelijkheid is het sleutelwoord tot succes.

Wat maakt een taaltraining succesvol?

Rol van de trainer

Het is heel belangrijk voor een trainer om de verantwoordelijkheid voor het verloop van de training op zich te nemen. Dit betekent niet alleen het samenstellen van een programma op maat, het geven van interessante en relevante lessen, maar zeker ook het motiveren en gemotiveerd houden van deelnemers, het luisteren naar suggesties en problemen van deelnemers en hierop inspelen. Een trainer kan een training dus niet op zijn beloop laten maar moet ingrijpen waar nodig, wat meer op de voorgrond treden als cursisten wat meer leiding nodig hebben, maar ook weten wanneer hij/zij een stapje terug moet doen. Cursisten zijn zelf een bron van informatie waar de trainer altijd gebruik van moet maken. Verder is het belangrijk dat de trainer zorgt voor een goede interactie tussen de cursisten en voor een sfeer van vertrouwen in het leslokaal.

Betekent dit dan dat de cursist alleen actief mee hoeft te doen in de les? Nee, zeker niet, ook de deelnemer heeft verantwoordelijkheid in zijn/haar leerproces, zeker ook buiten de les.

Rol van de cursist

De trainer faciliteert en geeft inzicht in de taal, wekt interesse op, motiveert. Maar de cursist moet zijn leerproces buiten het leslokaal voortzetten. Het gaat er niet om aan de trainer te laten zien hoe goed je een bepaalde oefening hebt gemaakt, het gaat er uiteindelijk om dat je de taal zelfstandig kunt gebruiken in situaties die voor jou belangrijk zijn, zoals het gebruik van zakelijke taal tijdens een vergadering, mee kunnen praten met je collega’s bij de koffieautomaat en tijdens de lunch, of een gesprekje aan kunnen knopen met je buren.

Tips voor leren buiten de les

Wat zou je kunnen doen buiten de les? We geven hieronder een aantal tips die je wellicht helpen om de leereffecten van zakelijke trainingen te vergroten.

  • Vraag aan (een aantal van) je collega’s om voortaan alleen nog in de doeltaal met je te praten.
  • Word lid van een netwerkorganisatie van de betreffende taal of van een conversatiegroep.
  • Ga met je groep cursisten iets drinken na afloop van een les en spreek met elkaar af om alleen in de doeltaal te praten; help elkaar op een informele manier; je kunt dit koppelen aan iets van de cultuur van het land: maak bijvoorbeeld een gerecht uit het land van de doeltaal.
  • Ga naar een film in de doeltaal of een evenement over de cultuur van de doeltaal.

Dit is zeker geen uitputtende lijst. Meer suggesties zijn van harte welkom dus we nodigen je uit om over dit thema mee te denken en hier je reactie op te geven.

Blogberichten