Protocol verantwoord naar een incompany bedrijfstraining

Inleiding

Dit protocol biedt duidelijkheid aan The Square Mile personeel en trainers, opdrachtgevers en alle deelnemers over het op een verantwoorde wijze organiseren van een incompany bedrijfstraining nu wij leren leven met Corona. De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM en de inzichten van TSM. 

Dit protocol vormt een aanvulling op de algemene voorwaarden van The Square Mile.  

Uitgangspunten

 • Actuele richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle betrokkenen.
 • Veiligheid van deelnemers, personeel en trainers van The Square Mile staat te allen tijde voorop.
 • The Square Mile trainers en personeelsleden zijn te gast bij een opdrachtgever tijdens een incompany bedrijfstraining.
 • Opdrachtgever heeft de geldende brancheprotocollen geïmplementeerd en is verantwoordelijk voor een veilige en hygiënische trainingslocatie.
 • Bij twijfel worden incompany bedrijfstrainingen alsnog online via MS Teams of Zoom verzorgd. 

Hygiëne en veiligheid – Algemeen

De RIVM basisadviezen zijn leidend. Dat betekent:

 • handen wassen
 • hoest en nies in je elleboog
 • zorg voor voldoende frisse lucht
 • doe een test bij klachten 
 • blijf thuis bij een positieve uitslag 

Voor The Square Mile

 • Mocht een trainer uit voorzorg thuisblijven, dan stellen wij de lessen uit of, bij instemming van beide kanten, vinden de lessen online plaats (Teams of Zoom).
 • Bij sterke vermoedens van een Coronabesmetting onder de deelnemers geven wij trainers  toestemming de opdrachtgever te vragen om direct maatregelen te nemen en indien nodig de training vroegtijdig te staken en online voort te zetten.

Voor de opdrachtgever

 • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een ruime, schone, goed geventileerde en hygiënische trainingslocatie te verzorgen, conform RIVM- en brancheprotocollen.
 • Indien op de trainingsdag blijkt dat de beschikbare ruimte desondanks niet geschikt is, is de trainer bevoegd om die les niet door te laten gaan. De les zal in dat geval wel in rekening worden gebracht.
 • Mochten één of meerdere deelnemers thuis moeten blijven wegens een Coronabesmetting maar wel in staat zijn de les te volgen, dan vindt de les op die dag online plaats. 

Personeel, trainers en deelnemers op een incompany trainingslocatie

 • Als je klachten hebt die passen bij Corona, doe dan meteen een zelftest of een test bij de GGD. Ook bij milde klachten en óók als je gevaccineerd/geboosterd bent.
 • Als iemand in je huishouden Corona heeft, laat dit tijdig aan The Square Mile weten. Mocht blijken dat er zwaarwegende omstandigheden zijn bij andere deelnemers of de trainer, bijvoorbeeld mantelzorg voor een kwetsbaar persoon, dan zullen de volgende lessen in overleg online voortgezet worden.