Protocol verantwoord naar een incompany bedrijfstraining

Inleiding

Dit protocol biedt duidelijkheid aan The Square Mile personeel en trainers, opdrachtgevers en alle deelnemers over het op een verantwoorde wijze organiseren van een incompany bedrijfstraining tijdens de Coronacrisis. De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de door de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs) opgestelde protocollen, maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM, het Samen Veilig Doorwerken protocol van de Rijksoverheid en de inzichten van TSM. 

Gezondheid staat in dit protocol centraal. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen tijdig informatie hebben op welke wijze incompany bedrijfstrainingen kunnen worden uitgevoerd. Zodanig dat betrokkenen op een veilige wijze binnen de richtlijnen (weer) fysiek aanwezig kunnen zijn bij trainingen. Dit protocol zal, indien noodzakelijk, ook worden aangepast aan nieuwe richtlijnen en inzichten.

Dit protocol vormt een (tijdelijke) aanvulling op de algemene voorwaarden van The Square Mile.  

Uitgangspunten

 • Veiligheid van deelnemers, personeel en trainers van The Square Mile staat te allen tijde voorop.
 • The Square Mile trainers en personeelsleden zijn ‘te gast’ bij een opdrachtgever tijdens een incompany bedrijfstraining.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle betrokkenen.
 • Focus van dit protocol zijn hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Opdrachtgever heeft de geldende branche-protocollen geïmplementeerd en is verantwoordelijk voor een veilige en hygiënische incompany trainingslocatie.
 • Bij twijfel worden incompany bedrijfstrainingen alsnog ‘op afstand’ verzorgd. 

Harde voorschriften: Hygiëne en veiligheid

Algemeen

 • De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
  • we houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de deelnemers.
  • we wassen onze handen vaak en goed.
  • we schudden geen handen.
  • we hoesten/niezen in onze elleboog.
  • we blijven thuis als wij, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
 • De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de bedrijfslocatie (bij de ingangen van de gebouwen en andere aangewezen plekken) de onderstaande producten beschikbaar zijn:
  • desinfecterende handgel en/of zeep;
  • papieren handdoekjes;
  • oppervlaktesprays.

Voor The Square Mile

 • Wij werken met een vaste trainer per training.
 • Wij beperken het maximum aantal deelnemers tot 8 in een groep.
 • Wij vragen opdrachtgevers tijdens het offertetraject of er een geschikte ruimte is.
 • Wij vragen onze trainers zich te laten informeren over de specifieke maatregelen per (incompany) trainingslocatie.
 • Wij geven trainers de instructie dat zij elkaar en deelnemers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Wij stellen de aanwezige opdrachtgever en deelnemers als een protocol-verantwoordelijke aan, d.w.z. hij/zij spreekt de deelnemers aan die zich niet aan het protocol houden en treft indien nodig passende maatregelen.
 • Wij zorgen voor lesmaterialen op een zodanige manier dat deelnemers die niet hoeven te delen.
 • Bij twijfel geven wij trainers het gezag de opdrachtgever te vragen direct maatregelen te nemen en indien nodig de training vroegtijdig te staken.
 • Bij het uit voorzorg thuisblijven van de trainer verplaatsen wij de lessen.
 • Als er updates komen op deze afspraken, worden deze via de gebruikelijke communicatiekanalen gecommuniceerd.

Voor de opdrachtgever

 • Het verzorgen van een ruime, schone, goed geventileerde en hygiënische incompany trainingslocatie conform RIVM- en branche-protocollen bij een incompany bedrijfstrainingen is uw verantwoordelijkheid.
 • Vooraf stemmen wij met u af wat voor ruimte gebruikt zal worden en hoe groot deze is. Indien op de trainingsdag blijkt dat de beschikbare ruimte desondanks niet geschikt is, is de trainer bevoegd om die les niet door te laten gaan. Die les zal in dat geval wel in rekening worden gebracht
 • U informeert de trainer en deelnemers over geldende maatregelen op de door u aangewezen locatie. 
 • Deelnemers mogen niet wisselen van groep gedurende de training. Bij langdurige afwezigheid van een deelnemer overlegt u met The Square Mile voordat een vervangende deelnemer in de training wordt opgenomen. 
 • Mocht bij éen van de deelnemers de situatie ontstaan waarin het volgens de RIVM richtlijnen niet toegestaan is om het huis te verlaten, dan vindt de sessie van die dag online plaats. Van belang is dat de deelnemer de beschikking heeft over een laptop.
 • Bij twijfel wordt de training alsnog ‘op afstand’ gegeven. De afgesproken planning blijft van kracht en extra kosten, voortvloeiend uit eventuele wijzigingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Personeel, trainers  en deelnemers op een incompany trainingslocatie

 • U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • U draagt een mondkapje in de publieke ruimtes van de (incompany) trainingslocatie. Het mondkapje mag af zodra u een vaste zit- of staanplaats hebt. Als u van uw vaste zit-of staanplaats wegloopt moet het kapje weer op. 
 • Deelnemers zorgen ervoor dat de trainer op de hoogte is van specifieke maatregelen op locatie.
 • U deelt uw lesmaterialen tijdens de training niet met anderen.
 • U houdt spullen schoon en desinfecteert ze.
 • U reist alleen als het niet anders kan met het OV.
 • Bij (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden C), blijft u thuis. Bij lichte klachten is onderwijs op afstand eventueel mogelijk. Neem bij twijfel contact op met TSM. 
 • U komt niet naar de training als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of benauwdheidsklachten. Neem bij twijfel contact op met TSM.