CEF of ERK Taaltraining, voor maximaal resultaat
Leestijd 2 minuten |  
bericht ouder dan 6 maanden

Als je eenmaal hebt besloten om een zakelijke ​​taaltraining te volgen, wil je het liefst meteen beginnen. Eigenlijk zoals bij de sportschool, je sluit aan bij de groep en gaat direct aan de slag met je ‘workout’. Waarom moet je bij een taaltraining wachten om getest te worden voor het juiste ERK- of CEF-niveau?

CEF of ERK Taaltraining, voor maximaal resultaat

CEF voor het juiste taalniveau

Je begrijpt dat de vergelijking met de sportschool wellicht wat overdreven is en het leren of beoefenen van een vreemde taal wezenlijk verschilt dan een fysieke training. Toch mogen we het belang van CEF niet onderschatten. Niet alleen taalprofessionals of werkgevers, ook studenten of cursisten zoals jij hebben er belang bij. CEF geeft inzicht, brengt behoefte in kaart, bepaalt het juiste instapniveau van de taalcursus en geeft je inzage in het volgende taalniveau.

ERK en Taalniveaus

CEF (of CEFR) is een Engelse afkorting en staat voor Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
In Nederland wordt de term ERK gebruikt; Europees Referentie Kader voor de talen. ERK werd in 2001 gepubliceerd door de Raad van Europa. Het ERK betreft een vastgesteld Europees systeem voor de beschrijving van taal-competentie-niveaus. Het stelt docenten bijvoorbeeld in staat om via een gestandaardiseerd kader het taalniveau te beoordelen op verschillende taalvaardigheden zoals:

  • lezen,
  • luisteren,
  • gesprekken voeren,
  • spreken,
  • schrijven,

De taalvaardigheden worden in drie gebieden ondergebracht, A-B-C. Ieder gebied kent twee niveaus met beschrijvingen en beoordelingscriteria.

De overgrote meerderheid van al het naslagwerk of studieboeken zijn gebaseerd op deze niveaubeschrijvingen. Evenals testen en alle andere systemen.

De waarde van CEF of ERK voor cursisten

Het is duidelijk dat professionele gebruikers baat hebben bij een betrouwbaar en erkend systeem. Maar wat heeft het nu voor praktische, toegevoegde waarde voor cursisten of de bedrijven die betalen voor de taaltraining?

Een goede taalcursus of taaltraining moet passen bij jouw niveau evenals het niveau van de mede cursisten als het een groepstraining betreft. Tevens dient de taaltraining in de leerbehoeften te voorzien: de een heeft training nodig in schrijfvaardigheid, de ander in het spreken. Door gebruik te maken van je eigen CEF niveau, kan het taalinstituut en trainer de juiste materialen en leermiddelen inzetten om het resultaat te maximaliseren. En niet te vergeten, werkgevers maken steeds meer gebruik van de CEF om taalvaardigheid in kaart te brengen.

Een praktijkvoorbeeld, van B2 naar C1

Stel je voor, voor “gesprekken voeren/ interactie” scoor je B2. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je in een vertrouwde context prima kan deelnemen aan een gesprek of discussie. Je kunt tevens je standpunten uitleggen en onderbouwen. De uitdaging voor jezelf en de trainer is je, uiteindelijk, een CEF niveau verder te brengen, van B2 naar C1.

Leer je vloeiend en spontaan uit te drukken zonder het (merkbaar) zoeken naar bepaalde uitdrukkingen, ook in een niet vertrouwde omgeving of bij een complex onderwerp. Gebruik de taal effectief en flexibel op professioneel of sociaal gebied, ontwikkel specifieke standpunten en rond het
geheel af met een passende conclusie. De CEF indicatoren zijn een doelmatig hulpmiddel voor zowel de cursist als de leraar met als doel: vooruitgang. Niet zoals vroeger, gewoon naar de les en spreken als je de beurt kreeg. Benieuwd naar je eigen niveau? Doe de taal niveau test!

The Square Mile, een goede workout!

Wil je goed resultaat en het beste halen uit jezelf, zoals je zou doen tijdens je workout in de sportschool, kies je voor een professioneel onderbouwde taalcursus. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen in de gepubliceerde materialen van Taleninstituut The Square Mile en hoe de CEF richtlijnen helpen bij een betere taalontwikkeling.

Vele taalinstituten houden zich nog aan eigen, interne systemen en refereren zo nu en dan naar de richtlijnen. The Square Mile gebruikt dit professionele hulpmiddel juist om optimale effectiviteit te bereiken, van de eerste niveaubepaling tot de eind evaluatie. Deze werkwijze maakt het mogelijk het maximale uit de lessen te halen en ervoor te zorgen dat je het resultaat bereikt waarvoor jij of je werkgever heeft betaald.

Wilt u meer informatie over de CEF taalniveaus of een overzicht ontvangen?

Neem dan contact op met The Square Mile.

Blogberichten