Eindejaarsactie 2022: Leontienhuis

In 2021 raakte dit doel een gevoelige snaar bij meerdere van onze opdrachtgevers, deelnemers, trainers en andere relaties. Wij  kozen daarom in 2022 weer met overtuiging voor ‘Vrienden van het Leontienhuis’. Deze stichting, met als boegbeeld Leontien van Moorsel, biedt ondersteuning en therapie aan jongeren met een eetstoornis.

Wij hebben samen met u € 5.900,- opgehaald.

Onze trainers doneerden € 550,- van het totaalbedrag. Daarmee hebben wij maar liefst € 900,- meer opgehaald dan het beoogde doel van € 5.000,- van onze eindejaarsactie. Wij zijn zeer verheugd deze mooie donatie ook dit jaar te kunnen doen.

Eindejaarsactie 2021: Leontienhuis

Het Leontienhuis helpt jonge mensen en hun families de moed en kracht te verzamelen om het gevecht met een eetstoornis aan te gaan. Door Corona loopt het aantal jonge mensen met een eetstoornis snel op. Ook in eigen kring ervaren wij hoe overbelast de GGZ-instellingen zijn en hoe weinig aandacht deze golf van verdriet en onmacht krijgt.

In november en december hebben wij maar liefst € 5.400,- opgehaald voor het Leontienhuis.

Het Leontienhuis biedt praktische hulp aan families die het hard nodig hebben. Wij hopen met deze bijdrage ze zowel financieel- als moreel te ondersteunen. We danken al onze klanten voor hun bijdragen en het vertrouwen.

Eindejaarsactie 2020: Coronahulp met het Rode Kruis

Het coronavirus treft veel mensen in het hart. Als onderneming zien wij dit terug bij onze collega’s, vrienden, klanten en in de maatschappij om ons heen. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft tijdens de tweede coronagolf stijgt en het Rode Kruis komt op verschillende manieren in actie om voedsel, onderdak, medische zorg en psychosociale zorg te bieden.

Eindejaarsactie 2019: Stofwisselkracht

Per jaar krijgen zo’n 800 kinderen in Nederland de diagnose stofwisselingsziekte. Meer dan de helft van deze kinderen overlijdt voor hun 18e verjaardag terwijl er nog veel te weinig onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen en eventueel genezen van deze ziekte.

Al een aantal jaar steunen wij Stofwisselkracht door in juni mee te rijden met de Stofwisseltoer. Elk jaar zien wij van dichtbij de gevolgen van stofwisselziekte voor de kinderen en hun gezinnen. Daarom heeft The Square Mile in 2019 Stofwisselkracht gekozen als ons goede doel voor de eindejaarsactie in november en december.

Wij hebben in november en december € 4.380,- opgehaald. Mede namens Stichting Stofwisselkracht willen wij al onze klanten hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze mooie bijdrage, waarmee we het uitbannen van Stofwisselziekte een (klein) stapje dichterbij hopen te brengen.

Eindejaarsactie 2018: KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Collega’s uit ons team, evenals meerdere opdrachtgevers, zijn door deze ziekte persoonlijk getroffen. Dit is de reden waarom wij het KWF van harte ondersteunen. Onze campagne levert ieder jaar een mooie bijdrage op en brengt ons dichter bij elkaar. Zo ook dit jaar:

Samen met onze klanten heeft The Square Mile € 5.000,- gedoneerd aan de KWF Kankerbestrijding.

Eindejaarsactie 2017. In memoriam: Debbie Burghard

Elk jaar organiseert The Square Mile een eindejaarsactie voor een goed doel. Op 4 september jl. verloren wij een van onze trainers, Debbie Burghard, op 44-jarige leeftijd aan kanker. Debbie was een geweldige trainer en collega en een sterke, interessante vrouw. Haar levenslust, moed en humor tijdens haar ziekte waren een inspiratie voor ons allemaal.

Deze vreselijke ziekte heeft ook dit jaar meer van onze vrienden en collega’s getroffen en daarom kiezen wij in 2017 weer voor KWF Kankerbestrijding als goede doel voor onze eindejaarsactie. Wij willen met deze actie onze steun betuigen aan iedereen die wij kennen die door deze vreselijke ziekte getroffen is, en hen laten zien dat wij met hen meeleven.

In november en december van 2017 doneerden wij € 50,- voor elke training van 30 uur of meer die door onze opdrachtgevers werd gesteld. Dankzij deze opdrachten heeft onze eindejaarsactie € 3.600,- opgebracht.