IRC International Water & Sanitation

IRC International Water and Sanitation Centre is een internationaal kenniscentrum op het gebied van drinkwater- en sanitaire voorzieningen en hygiënisch gedrag in ontwikkelingslanden.

De belangrijkste taak van IRC is het opdoen, delen en verspreiden van kennis; dit wordt gedaan via onder andere nieuwsbrieven, websites, publicaties en artikelen in vakbladen. Dit vereist een goede schrijfvaardigheid en met behulp van The Square Mile worden IRC-stafleden getraind in de verbetering van hun schrijftechnieken en redactionele vaardigheden in het Engels. Er is goed overleg met The Square Mile over het lesmateriaal, en de resultaten van de cursus kunnen de IRC-stafleden direct gebruiken in hun werk.