Marielle Wessel

Marielle Wessel

Een goede communicatie opent deuren, is het adagium van Marielle Wessel. Zij werkt sinds 2008 als taaltrainer Frans en Nederlands samen met The Square Mile. In haar cursussen legt zij de basis voor een goede vertrouwensrelatie tussen u en uw Frans- of Nederlandstalige zakenrelatie. Begrip van de taal en cultuur van de ander is een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.

Samenwerken is gebaseerd op vertrouwen. En daarvoor moet je investeren: interesse tonen, iets van jezelf geven. De taal tot in alle finesses beheersen is niet nodig, nieuwsgierigheid en interesse wel. Deze begrippen bepalen de taaltrainingen van Marielle. Als taaltrainer Frans en Nederlands creëert zij een sfeer die voldoende veiligheid biedt om fouten te maken, en hiervan te leren.