Vraag tussen 1 januari en 28 februari 2023 subsidie aan voor taaltrainingen Nederlands

Investeert u in de Nederlandse taalvaardigheid van uw medewerkers? Tussen 1 januari en 28 februari 2023 kunt u een aanvraag indienen voor het overheidsprogramma Tel Mee Met Taal. Deze subsidie biedt de mogelijkheid om maximaal € 125.000,- te ontvangen voor taaltrainingen Nederlands (Nederlands op de werkvloer en Nederlands voor Expats) in de vorm van een bijdrage tot €1.000,- per deelnemer (maximaal co-financieringspercentage 67% van de kosten). Aanvragen is eenvoudig.

In 2020, 2021 en 2022 hebben onze opdrachtgevers meer dan € 100.000,- subsidie ontvangen voor TMMT-trajecten. Voor de ronde vanaf januari 2023 is €3,35 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als het subsidiebudget wordt overschreden, vindt er een loting plaats onder de aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden

 • De TMMT-subsidie is uitsluitend bedoeld voor werknemers die weinig tot geen Nederlands spreken of schrijven, ongeacht of ze laag- of hoogopgeleid zijn.
 • Werknemers wonen in Nederland en zijn in dienst bij de werkgever.
 • U maakt uitsluitend gebruik van TMMT voor het subsidiëren van deze trainingen. U mag niet verschillende subsidies tegelijk inzetten.
 • U werkt met een erkende opleider (The Square Mile) en ontwikkelt samen een Activiteitenplan. Dit bestaat uit een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van het opleidingstraject of de opleidingstrajecten.
 • De opleider maakt gebruik van een gevalideerd instrument om het startniveau van de deelnemer te bepalen (dit startniveau dient lager te zijn dan B1-niveau volgens het Europees Referentiekader ERK). Tevens gebruikt de opleider een meetinstrument om de uitkomsten van de training in kaart te brengen.
 • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 fysieke of digitale contacturen of een combinatie van fysieke en digitale contacturen.
 • De totale directe opleidingskosten mogen maximaal €1500,- per deelnemer bedragen.

Stappenplan indienen aanvraag

 • Bereid u tijdig voor zodat uw aanvraag op tijd verstuurd kan worden. The Square Mile is u hierbij graag van dienst, dus neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.
 • U bespreekt uw wensen met The Square Mile. Gezamenlijk stellen wij een Activiteitenplan op.
 • U controleert het Activiteitenplan en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden voor werkgevers, zie https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/
 • Het Activiteitenplan is zodanig opgesteld dat het optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die TMMT biedt en tevens naadloos aansluit op het aanvraagformulier.
 • U vult het aanvraagformulier uiterlijk 28 februari 2023 op de site in (per 1 januari 2023 beschikbaar).

Administratieve verplichtingen

U voert een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie, die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde de gewenste informatie kan worden afgeleid.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed. Klik hier voor meer informatie hierover.

Neem voor meer informatie contact op met The Square Mile (Richard of Irene) op 071-5323356.