Gesubsidieerde taaltrainingen Nederlands van The Square Mile in samenwerking met Tel Mee Met Taal (TMMT)

Investeert u in de Nederlandse taalvaardigheid van uw medewerkers? Tussen 1 en 30 juni 2021 kunt u een aanvraag indienen voor het overheidsprogramma Tel Mee Met Taal. Deze subsidie biedt de mogelijkheid om maximaal € 125.000,- subsidie te ontvangen voor taaltrainingen Nederlands (Nederlands op de werkvloer en Nederlands voor Expats) in de vorm van een bijdrage tot €1.000,- per deelnemer (maximaal co-financieringspercentage 67% van de kosten). Het aanvragen is eenvoudig.

In september 2020 en februari 2021 hebben onze opdrachtgevers meer dan € 100.000,- subsidie ontvangen voor TMMT trajecten. Voor de ronde vanaf juni 2021 is er nog 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als het subsidiebudget wordt overschreden, vindt er een loting plaats onder de aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden

 • De TMMT-subsidie is uitsluitend bedoeld voor werknemers die weinig tot geen Nederlands spreken of schrijven, ongeacht of ze laag- of hoogopgeleid zijn.
 • Werknemers wonen in Nederland en zijn in dienst bij de werkgever.
 • U maakt uitsluitend gebruik van TMMT voor het subsidiëren van deze trainingen. U mag geen verschillende subsidies tegelijk inzetten.
 • U werkt met een erkende opleider (The Square Mile) en ontwikkelt samen een Activiteitenplan. Dit bestaat uit een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van het opleidingstraject of de opleidingstrajecten.
 • De opleider maakt gebruik van een gevalideerd instrument om het startniveau van de deelnemer te bepalen (dit startniveau dient lager te zijn dan B1-niveau volgens het Europees Referentiekader ERK). Tevens gebruikt de opleider een meetinstrument om de uitkomsten van de training in kaart te brengen.
 • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 fysieke of digitale contacturen of een combinatie van fysieke en digitale contacturen.
 • De totale opleidingskosten mogen maximaal €1500,- per deelnemer bedragen.

Stappenplan indienen aanvraag

 • Bereid u tijdig voor zodat uw aanvraag op tijd verstuurd kan worden. The Square Mile is u hier graag bij van dienst dus neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.
 • U bespreekt uw wensen met The Square Mile. Gezamenlijk stellen wij een Activiteitenplan op dat voldoet aan alle eisen van TMMT.
 • U controleert het Activiteitenplan en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden voor werkgevers, zie https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/
 • Het Activiteitenplan is zodanig opgesteld dat het optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die TMMT biedt en tevens naadloos aansluit op het aanvraagformulier.
 • U vult het aanvraagformulier uiterlijk 30 juni 2021 op de site in (per 1 juni 2021 beschikbaar).

Administratieve verplichtingen

 • U voert een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde de gewenste informatie kan worden afgeleid.

Uiterlijk september 2021 ontvangt u bericht van TMMT of de subsidie aan uw traject is toegekend.

Voor meer informatie bel met The Square Mile (Richard of Irene) op 071-5323356.