Gesubsidieerde taaltrainingen Nederlands van The Square Mile in samenwerking met Tel Mee Met Taal (TMMT)

Investeert u in de Nederlandse taalvaardigheid van uw medewerkers? Tussen 1 februari en 28 februari 2021 kunt u een aanvraag indienen voor het overheidsprogramma Tel Mee Met Taal. Deze subsidie biedt de mogelijkheid om maximaal € 125.000,- subsidie te ontvangen voor taaltrainingen Nederlands (Nederlands op de werkvloer en Nederlands voor Expats) in de vorm van een bijdrage tot €1.000,- per deelnemer (maximaal co-financieringspercentage 67% van de kosten). Het aanvragen is eenvoudig. 

In 2020 hebben onze opdrachtgevers meer dan € 60.000,- subsidie ontvangen voor TMMT trajecten. Voor 2021 is in totaal € 8,8 miljoen beschikbaar gesteld (dit is bijna 4x zoveel ten opzichte van 2020). Als het subsidiebudget wordt overschreden, vindt een loting plaats onder de aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden: 

 • De TMMT -subsidie is uitsluitend bedoeld voor werknemers die weinig tot geen Nederlands spreken of schrijven, ongeacht of ze laag- of hoogopgeleid zijn. 
 • Werknemers wonen in Nederland en zijn in dienst bij de werkgever.
 • U maakt uitsluitend gebruik van TMMT voor het subsidiëren van deze trainingen. U mag geen verschillende subsidies tegelijk inzetten. 
 • U werkt met een erkende opleider (The Square Mile) en ontwikkelt samen een Activiteitenplan. Dit bestaat uit uit een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van het opleidingstraject of de opleidingstrajecten.
 • De opleider maakt gebruik van een gevalideerd instrument om het startniveau van de deelnemer te bepalen (dit startniveau dient lager te zijn dan B1 niveau volgens het Europees Referentiekader (ERK – zie bijlage). Tevens gebruikt de opleider een meetinstrument om de uitkomsten van de training in kaart te brengen. 
 • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 fysieke contacturen of een combinatie van fysieke en digitale/online contactmomenten.
 • De totale opleidingskosten mogen maximaal €1500,- per deelnemer bedragen.

Stappenplan indienen aanvraag:

 • Bereidt u tijdig voor zodat uw aanvraag op tijd verstuurd kan worden. The Square Mile is u hier graag bij van dienst dus neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. 
 • U bespreekt uw wensen met The Square Mile. Gezamenlijk stellen wij een Activiteitenplan op dat voldoet aan alle eisen van TMMT.
 • U controleert het Activiteitenplan en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden voor werkgevers, zie https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/
 • Het Activiteitenplan is zodanig opgesteld dat het optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die TMMT biedt en tevens naadloos aansluit op het aanvraagformulier.
 • U vult het aanvraagformulier op de site in (per 1 februari 2021 beschikbaar).
 • Uiterlijk juni 2021 ontvangt u bericht van TMMT of de subsidie aan uw traject is toegekend. 

Administratieve verplichtingen:

U voert een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde de gewenste informatie kan worden afgeleid. 

U kunt uw subsidieaanvraag indienen tussen maandag 1 februari tot zondag 28 februari 2021. Wilt u van deze subsidiemogelijkheid gebruik maken, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Irene Gilhuis of Richard Brame op 071.532.3356. 

Voor actuele informatie en geldende voorwaarden verwijzen wij u graag naar  https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/