Marie van Hezik

Marie van Hezik

Marie van Hezik werkt sinds 2009 als taaltrainer Nederlands samen met The Square Mile. Zij is zich er sterk van bewust dat iedereen anders leert. De een wil grammaticale ondersteuning bij het leren van een vreemde taal. De ander is auditief ingesteld en leert sneller via luisteren en nazeggen. Marie onderzoekt uw leerstijl en stelt op basis daarvan de best mogelijke taaltraining Nederlands samen.

De lessen Nederlands van Marie zijn dus puur maatwerk en daardoor boeiend en levendig. Zij geeft met veel passie les. Haar resultaten overtreffen vaak de verwachtingen van de deelnemers. Naast haar werkzaamheden als taaltrainer Nederlands werkt Marie als coach voor andere taaltrainers. Zij is gespecialiseerd in taaltrainingen Nederlands voor expats, NT2 en technisch Nederlands.