Danielle van Wieringen

Danielle van Wieringen

Taaltrainer Nederlands in Den Haag (NT1 en NT2)

Danielle van Wieringen ziet een taal leren als een proces van vallen en opstaan. Soms twee stappen vooruit en één achteruit. In haar taaltrainingen Nederlands in Den Haag en omstreken laat zij de deelnemers het echte werk doen. Als taaltrainer faciliteert ze het leren alleen. Ze stimuleert, ondersteunt en zorgt voor een open sfeer in haar lessen. Openheid is essentieel voor een succesvolle taaltraining Nederlands, zowel voor NT1- als NT2-lessen.

 NT1- en NT2-trainingen schrijfvaardigheid

Wie wil leren spreken, schrijven of presenteren, kan terecht bij Danielle. Schrijfvaardigheid is haar specialisatie. Ze geeft NT2-schrijftrainingen voor anderstaligen én NT1-schrijftrainingen voor mensen die beter zakelijk willen leren schrijven. Woordkeus, zinsbouw, stijl, grammatica: je kiest je eigen schrijfleerdoel en gaat actief aan de slag met je eigen schrijfproducten. Danielle maakt je bewust van het schrijfproces en verbeterpunten.

Bij Danielle van Wieringen werk én lach je

Een geslaagde taaltraining Nederlands is een training waarin met plezier wordt gewerkt. Zo richt Danielle haar lessen in. De leerwensen van de deelnemers staan centraal, maar er is ruimte om te werken én te lachen. Danielle van Wieringen doet er alles aan om een open en positieve sfeer te creëren. Een sfeer die uitnodigt om te doen. Om te durven spreken, schrijven en presenteren, om fouten te durven maken en om positief-kritisch naar jezelf en wat je produceert te durven kijken.