Tel mee met Taal 2020
Leestijd 1 minuut |  
bericht ouder dan 6 maanden

Tel mee met Taal 2020

€ 2.900.000 subsidie beschikbaar voor taaltraining Nederlands in het bedrijfsleven. Vraag nu aan.

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van jouw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan (zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d.). Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. Je kunt de subsidie gebruiken voor één of meerdere opleidingstrajecten of cursussen die incompany of online (via videoconferentie) plaatsvinden.

Plan van Aanpak

Voor de aanvraag van de subsidie heeft u  een plan van aanpak nodig van een erkende leverancier. Een inschatting van het aantal  medewerkers die de training mogen volgen is voldoende. Gaat het om 5 of 50 medewerkers? Op basis van de bij ons bekende gegevens kunnen wij een plan van aanpak opstellen dat voldoet aan de eisen van de subsidieverstrekker. De aanvraagperiode is kort dus we moeten snel schakelen.

Subsidie aanvragen tussen 1 en 31 mei 2020, looptijd project tot december 2021.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Pas als het beschikbare budget overschreden wordt, zal de volgorde van afhandeling middels een loting plaatsvinden. De trainingen zelf dienen afgerond te zijn voor december 2021. Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen en begeleiden van uw aanvraag?  De subsidie expert  heeft zich verdiept in onze werkwijze en de aanvraagcriteria van TMMT en kan u ontzorgen door uw subsidieaanvraag voor u te regelen. Mocht u interesse hebben in hun werkwijze en ondersteuning, dan kunt u daarvoor direct contact opnemen met Rob Hendrix.

Maximale bedragen

Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000,- beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, hebben wij hieronder voor u op een rij gezet:

Tel mee met Taal

Nu aanvragen

Neem vandaag contact op met The Square Mile, 071 532 3356 om te overleggen. U kunt ook een email sturen naar rbrame@thesquaremile.nl en meer informatie over TMMT lezen op tel mee met taal.